Projekt

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

             Od września 2016r. nasza szkoła realizować będzie projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest poprawa nauczania i umiejętności uczenia się języka angielskiego, rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów i nauczycieli, polepszenie kompetencji kluczowych oraz promowanie świadomości międzykulturowej, jak również wprowadzenie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego . Wprowadzenie podstaw języka angielskiego na kilku przedmiotach daje uczniom szansę na pozbycie się obaw i kompleksów co do swoich możliwości. Posługując się językiem obcym w codziennych sytuacjach szkolnych, wzmocni ich poczucie własnej wartości oraz zmotywuje do dalszej nauki.

 

W realizacji projektu wezmą udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  oraz drugiego etapu edukacyjnego. Szesnastu  nauczycieli wyjedzie na szkolenia językowe i metodyczne do Wielkiej Brytanii, na Cypr i Maltę. Wiedza zdobyta na kursach w krajach anglojęzycznych podniesie poziom kompetencji językowych, uatrakcyjni zajęcia w szkole i przyczyni się do zdobycia certyfikatów. Z uwagi na obecny nierównomierny poziom umiejętności językowych nauczycieli, wezmą oni udział w kursie językowym zorganizowanym na terenie szkoły. językowych.

 

Współpracując, podczas przygotowania do wyjazdów i uczestnictwa w zajęciach, nauczyciele polepszą swoje możliwości organizacyjne oraz zwiększy się ich motywacja i zaangażowanie w realizację przyszłych projektów unijnych. Poprzez udział w szkoleniach w  Wielkiej Brytanii, na Malcie i Cyprze poszerzą swoją wiedzę na temat tych krajów. Wiedzą tą będą dzielić się z uczniami podczas lekcji, przygotowywać będą projekty kulturowe i językowe, które zaprezentują nie tylko społeczności szkolnej, ale opublikują je na stronie internetowej szkoły oraz stronie projektu, jak również prasie lokalnej i stronie internetowej miasta.

 

Chcemy, aby dzięki projektowi w programie PO WER uczniowie klas trzecich, a w kolejnych latach następni uczniowie, poszerzyli swoje kompetencje językowe tak, aby lepiej  się komunikowali językiem angielskim w praktyce. Nasz projekt to szansa dla uczniów z trudnościami w nauce na przełamanie barier i strachu przez posługiwaniem się j. angielskim To również okazja dla obu grup na poznanie bliżej kultury i tradycji krajów anglojęzycznych i śródziemnomorskich. Dla dzieci zdolnych to możliwość uczestnictwa w konkursach językowych i zajmowanie w nich wysokich lokat.  Realizacja projektów z wykorzystaniem języka angielskiego na wielu przedmiotach będzie pomocna w nabywaniu przez uczniów umiejętności pracy w grupie, podejmowania decyzji, selekcji informacji i organizacji oraz zarządzania czasem.

 

Wykorzystanie nowych aktywizujących metod pracy z najmłodszymi  na lekcjach języka angielskiego przyczyni się do szybszego przyswajania przez uczniów podstaw języka, bardziej płynnego przechodzenia w następnych latach z etapu edukacji wczesnoszkolnej do II etapu edukacyjnego i zmniejszenia niepowodzeń  w nauce języka angielskiego.

 

Dla nauczycieli udział w projekcie i zagranicznych szkoleniach językowych będzie szansą na podniesienie poziomu swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego i nabycie pewności siebie w wykorzystaniu ich na lekcjach z uczniami, i kontaktach w przyszłych projektach europejskich.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now