Libre Baskerville to klasyczna, nowoczesna czcionka. Łatwa do odczytania.

W naszej szkole zakończyła się realizacja projektu „Sharing and learning together. Planting seeds for our future’- „Dzieląc się i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ KA219, we współpracy z trzema szkołami: CEIP Donoso Cortes w Caceres (Hiszpania), Istituto comprensivo „Settani-Manzoni” z Rutigliano (Włochy) oraz Shesto OU "Sveti Nikola" w Stara Zagora (Bułgaria), który trwał dwa lata. Szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 140 euro na realizację projektu.
Uczniowie i nauczyciele w szkołach partnerskich realizowali projekty tematyczne: nauki ścisłe, matematyka i gastronomia, informatyka, sport i gry, emocje, sztuka, muzyka, literatura i przedsiębiorczość.
Uczniowie zaprezentowali doświadczenia jakie wykonują podczas lekcji fizyki czy przyrody. Nakręcili filmy gdzie mogą się pochwalić w jaki sposób gotują tradycyjne potrawy a także planują budżet aby przygotowując listę zakupów.
W projekcie informatycznym uczniowie zajmowali się bezpieczeństwem korzystania z Internetu i zagrożeniami jakie niesie za sobą nierozważne surfowanie w sieci.
Ponieważ sport i gry są niezbędne do prawidłowego rozwoju młodego człowieka dlatego szkoły partnerskie zaprezentowały tradycyjne i popularne w ich krajach gry i zabawy dla dzieci.
Emocje i to, w jaki sposób sobie z nimi radzić, to jeden z projektów, nad którym dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem wykazując się niezwykłą kreatywnością.
Uczestnicy projektu poznali także artystów malarzy z krajów partnerskich oraz ich najpopularniejsze dzieła. Sami też stali się artystami próbując namalować obrazy na podstawie reprodukcji otrzymanych od swoich rówieśników z zagranicy.
Wszystkie szkoły zaprezentowały także w jaki sposób uczniowie czują muzykę, jakich artystów słuchają od muzyki klasycznej do muzyki pop.
W ramach działania poświeconego przedsiębiorczości uczniowie zorganizowali Dzień Świadomości Autyzmu, do którego przyłączyły się wszystkie szkoły partnerskie. w naszej szkole uczniowie zorganizowali spotkanie w sali gimnastycznej poświęcone dzieciom ze spektrum autyzmu, przygotowali także ozdoby oraz wypieki, które następnie zostały sprzedane a pieniądze zostały przekazane na cele charytatywne.
W ostatnim działaniu uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich wspólnie napisali klika opowiadań. Zbiór opowiadań w czterech językach można przeczytać w naszej bibliotece szkolnej.
W ramach realizacji projektu nauczycieli wymieniali się także doświadczeniami uczestnicząc w warsztatach metodycznych i lekcjach koleżeńskich podczas spotkań w Polsce, Włoszech
i Bułgarii. Zajmowali się tematyką inteligencji wielorakiej, pracą metoda projektu oraz metodami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dwukrotnie odbyły się spotkanie projektowe w Hiszpanii: na początku oraz na zakończenie realizacji projektu. Służyły one planowaniu działań w projekcie, wymianie doświadczeń oraz podsumowaniu działań przeprowadzonych w ciągu dwóch lat projektu.
Wszystkie wypracowane rezultaty oraz informacje na temat projektu można zaleźć na stronie projektu: www.erasmuslearntogehter.com, na platformie eTwinning https://live.etwinning.net/projects/project/172552 oraz podstronie naszej szkoły: https://sp10bedzin.wixsite.com/erasmusplus.

2017 - 2019

Sharing and learning together. 

Planting seeds for our future.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now