Akcja antysmogowa

Akcja Antysmogowa wśród społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie została przeprowadzona 6 lutego 2019 r. Uczestniczyli w niej uczniowie z klas I-VIII wraz
z nauczycielami. W przeddzień akcji młodzież z klasy VI pod kierunkiem nauczyciela biologii przygotowała montaż filmowy o zagrożeniach związanych ze szkodliwym działaniem smogu.
W montażu wykorzystano materiały szkoleniowe otrzymane z Urzędu Miejskiego w Będzinie - Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego. Za pomocą sprzętu audiowizualnego film jest cyklicznie wyświetlany w holu wejściowym do szkoły dla uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Projekcja ta ma charakter edukacyjny i dotyczy wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. W holu znajduje się również tablica informacyjna o bieżącym stanie jakości powietrza (dane uzyskuje się ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) oraz o prognozie niebezpiecznych zjawisk meteo otrzymywanej na bieżąco z Urzędu Miejskiego w Będzinie - Biura Zarządzania Kryzysowego Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta. Na stronie internetowej szkoły uruchomiono hiperłącze dla rodziców informujące o przeciwdziałaniu szkodliwemu wpływowi zanieczyszczeń na zdrowie dzieci.

Akcję Antysmogową rozpoczęto w klasach I-VIII pokazem multimedialnym „STOP smog”. Prezentacja zawierała zagadnienia: co to jest smog, jakie substancje znajdują się w smogu wraz z ich krótkim opisem oraz skutkami wpływu na życie człowieka. Zapoznano także dzieci i młodzież ze źródłami emisji pyłów oraz przedstawiono za pomocą barw poziom jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Pokaz zawierał porady, co robić podczas wysokich stężeń i wskazówki, jak my sami możemy przeciwdziałać smogowi. Podsumowaniem prelekcji antysmogowej było zapoznanie uczniów z narzędziami do sprawdzania jakości powietrza, m.in. aplikacjami mobilnymi na smartfony.

Uczniowie z klas I wykonali dowolną techniką prace plastyczne pt. „Cool maseczka antysmogowa”. Pomysłów było wiele. Akcja cieszyła się ogromną popularnością – wykonano kilkadziesiąt przeróżnych maseczek mających za zadanie chronić  człowieka przed zanieczyszczonym powietrzem. Uczniowie z klas II i III byli autorami ilustracji postaci Smogobohatera- niszczyciela smogu. Wyobraźnia dziecięca nie znała granic. Prace plastyczne zostały wykonane w sposób niemalże profesjonalny. „Smogobohaterzy” w wizjach uczniów z wielką odwagą podjęli się ratowania świata przed smogiem. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością podjęły się do realizacji zadania. Uczniowie z klas IV-VIII wykonali plakaty nawołujące do walki ze smogiem. Prace zadziwiały różnorodnością i stały się doskonałą skarbnicą praktycznych sposobów ochrony powietrza. Uczniowie z klas VI-VIII napisali prace literackie. Były to krótkie opowiadania lub wierszyki na jeden
z wybranych tematów: „Miasto osnute smogiem” (o skutkach smogu mających wpływ na życie człowieka) oraz „Smogobohater” (o dzielnym Smogobohaterze, który ratuje Będzin od smogu). Podopieczni wykazali się twórczym podejściem, rozwijając zagadnienie, co wydarzyłoby się, gdyby wszyscy ludzie na ziemi przestali przejmować się zanieczyszczeniami powietrza. Jak zmieniłoby się nasze życie? Jak wyglądałoby nasze miasto? Czy ludzie mogliby żyć w takich warunkach? Na te pytania poszukiwali odpowiedzi autorzy prac pt. „Miasto osnute smogiem”. Ci, którzy podjęli się napisania opowiadania o Smogobohaterze ,wykazali się niezwykłą pomysłowością. Pokazali,  w jaki sposób każdy z nas na co dzień może zostać Smogobohaterem, robiąc małe rzeczach, które  sprawiają, że wszystkim nam oddycha się w Będzinie nieco lepiej.

Akcja zakończyła się prezentacją plakatów na korytarzach szkolnych. Prace literackie w oprawie graficznej autorstwa klas II-III zostaną wydrukowane i udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

Przeprowadzona akcja uświadomiła dzieciom i młodzieży przyczyny oraz skutki smogu. Przede wszystkim jednak rozbudziła poczucie odpowiedzialności za ochronę czystości powietrza, pokazała bowiem, że każdy może podjąć działania, które zapobiegają jego zanieczyszczeniu. Uczniowie zrozumieli, iż nikt nie może pozostać obojętny wobec tak ważnej kwestii, jaką jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now